Prace budowlane na terenie sąsiada

Niekiedy zdarzają się takie sytuacje, w których budowa naszego domu wymaga wyjścia z usługi budowlane w jaworznie na teren naszych sąsiadów. Należy starać się polubownie załatwić tę sprawę i poprosić sąsiadów o zgodę, a kiedy będziemy już ja mieli, nie należy nadużywać sąsiedzkiej życzliwości i starać się zachowywać tak, aby nikomu nie przeszkadzać podczas prac budowlanych. Czasami taka zgoda na korzystanie z posesji sąsiada musi zostać spisana na piśmie. Jest tak wtedy, kiedy sąsiedzi nie wiodą szczęśliwego współżycia ze sobą, a budowa domu jednego z nich wymusza konieczność korzystania z działki drugiej strony. Można w takich sytuacjach sporządzić umowę, na której napisane będzie wyraźnie na jakich warunkach i w jakim okresie czasu przeprowadzane będą usługi budowlane w jaworznie. Można ewentualnie zawrzeć zapis o rekompensacie z powodu korzystania z czyjejś działki, jednak nie jest to oczywiście konieczne. Jeśli nasz sąsiad nie zgodzi się na to, abyśmy mogli wykorzystać części jego działki do przeprowadzania prac budowlanych, możemy ubiegać się w sądzie o swoje prawa.

  • Dom za blisko działki

Jeśli nasi sąsiedzi nie mają z nami lekkiego życia, mają oni wszelkie prawa, aby ubierać się o sprawiedliwość w sądzie. Mogą oni na przykład wystąpić z wnioskiem o ukaranie nas, jeśli będziemy budowali sobie dom zbyt blisko ich działki. Mogą także wystąpić z pozwem do sądu wtedy, kiedy budowla wprawdzie nie będzie znajdowała się na ich posesji ani zbyt blisko granicy, ale kiedy będziemy wznosić naszą budowlę wykorzystując przy tym do prac budowlanych część działki sąsiada, jeśli owa jest nieogrodzona. Nie można tego robić, chyba że sąsiad wyrazi na to zgodę, najczęściej poświadczoną notarialnie. Jeśli znajdziemy się z naszym budynkiem zbyt blisko budynku sąsiada, może on nas pozwać na przykład o to, że powodujemy u niego tak zwany stan immisji, czyli stan, kiedy nasz budynek naraża sąsiada na działanie hałasu, zapachów, kiedy zakłócamy promieniowanie czy odbieranie jakichś fal radiowych, ale także kiedy tamujemy dostęp do określonego widoku, który wcześniej miał sąsiad ze swoich okien.

Comments are closed.